"శృంగార శివగంగ"

అమావాస్య రోజు శివాలయంలో నిద్రచేస్తే సంకట హరణమని, ఆరోగ్యం సిద్ధించి అడ్డంకులు తొలగుతాయని శాస్రం చెబుతోంది. అయితే ఈ శ్రావణ మాసపు అమావాస్య ఆదివారం (09-09-2018)సాయంత్రం ఇంచుమించు

ఇంకా చదవండి

కావ్యం అంటే ఏమిటి,దాని ప్రయోజనం

ఆంగ్లంలో కావ్యం, కవిత్వం అనే పదాలు సామాన్యంగా ఒకే అర్థంలో వాడబడుతూండటం గమనించవచ్చు. అదే తెలుగుకు వచ్చేసరికి.... కావ్యం వేరు, కవిత్వం వేరు. చిన్న ఖండికలు వేరుగా చెప్పబడుతున్నాయ

ఇంకా చదవండి